EBTs advokater er operative og klar for å bistå deg

I denne perioden med strenge smitteverntiltak mot covid-19 er vi i EBT Advokatfirma AS nærmere deg enn noen gang, og vi vil kunne ivareta interessene dine som om vi møtes direkte.

EBTs advokater er operative og klar for å bistå deg 1

Vi er fullt operative også i disse koronatider. (Illustrasjon: Pixabay.com)

Vi har iverksatt nødvendige tiltak for å forbli til din disposisjon gjennom vanlige kommunikasjonskanaler (telefon 51 89 96 00  og e-post: post@ebtas.no ), så vel som i nyhetsdelen av nettstedet vårt www.advokatene.no. Videre vil vi også svært enkelt kunne arrangere et digitalt møte med deg for å diskutere noen av de juridiske utfordringene dine. Det kan vi gjøre på www.htps://whereby.com/ebtas der vi kan møtes «face to face» uten smitterisiko. Det er bare å avtale et tidspunkt som måtte passe oss begge, så er vi klare!

EBT tar naturligvis helsemyndighetenes råd og retningslinjer på alvor. Det betyr at vi som følge av de smittevernhensyn som skal tas, jobber litt annerledes nå enn ellers. Den største forskjellen ligger i at fysiske møter erstattes med digitale møter, telefonsamtaler eller skriftlig korrespondanse primært pr. e-post. Dette gir ikke dårligere advokattjenester, det reduserer ikke vår tilgjengelighet – og vi er like operative nå som vi var før koronaviruset kom til Norge.

Det er heller ikke nytteløst å innlede en sak i denne perioden med omfattende smitteverntiltak. Både forvaltningen, domstolene og øvrige tvisteløsningsorganer er operative og håndterer saker som kommer inn, selv om også disse jobber litt annerledes nå enn ellers.  

Ta kontakt med din eventuelle vanlige kontaktperson i EBT, eller send oss en e-post som forklarer dine behov. Det slik at vi kan drøfte dette nærmere med deg.

Da er det bare å ta kontakt!