Advokatfirma EBT 1

Advokatfirma EBT AS

Vår erfaring – din fordel!

Advokatfirma EBT holder til i Stavanger.
EBT har stor faglig tyngde innen bl.a. kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendom, erstatningsrett, forvaltningsrett, arverett mm.

PRIVAT

Private

Har du oversikt over alle de ulike regler som gjelder for deg som privatperson? I mange saker kan du regulere eller redusere risikoen for mange forhold før en uheldig situasjon oppstår.

NÆRINGSLIV

Næringsliv

Foruten det å drive en lønnsom drift, er det viktig at aktuelle tvisteområder, både med det offentlige, konkurrenter, kunder, arbeidstakere mfl. forutses og unngås så tidlig som mulig.

ORGANISASJONER

Organisasjoner

Organisasjoner vil kunne ha behov for bistand ved drift og ved inngåelse av avtaler og ved tvister, men også ved utredning og fortolkning av grunnlag, regler og vedtekter.

EBT Nytt

EBT – din advokat i Stavanger


Kontorer

Advokatfirma EBT holder til i Smedvigkvartalet i Stavanger og har erfarne advokater for både næringsliv, private og organisasjoner.

EBT har erfaring med å yte juridisk bistand i saker for kommunale og statlige klagenemnder, forliksråd, tingrett, lagmannsrett, Høyesterett, Arbeidsretten, Markedsrådet, Konkurransetilsynet, Domeneklagenemnda, Fylkesnemnda for sosiale saker, Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, ILO med mer.