Yrkesskader/Forsikringsrett


Alle personer kan bli utsatt for skade eller sykdom. Det vil da ofte oppstå et behov for juridisk bistand, for at den skadelidte eller den som er påført en sykdom, skal oppnå den erstatning han/hun kan ha krav på. Det kan ta både lang tid og være komplisert å få utbetalt slik erstatning for skadevolder eller dennes forsikringsselskap. Vi advokater i EBT har omfattende erfaring med å bistå den skadelidte eller den som er påført en yrkessykdom til å få den erstatning vedkommende kan kreve. Dette kan være etter en trafikkulykke, en arbeidsulykke jf her en yrkesskade , etter en påført yrkessykdom, en pasientskade med mer. Ta kontakt med EBT så skal vi vurdere nærmere om du har noen sak å forfølge videre.
 
For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har yrkesskader/forsikringsrett som hovedarbeidsområde.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.

maren skåden
Finn Erik Torall 1