Immaterielle rettigheter/IPR


De immaterielle rettigheter har i dag ofte større økonomisk verdi for bedriftene enn de materielle verdier. Det kan her vises til verdier som bedriftshemmeligheter, (”Know how”), patenter, varemerker, design, domener, fortaksnavn med mer. Hvis noen av dine konkurrenter illojalt utnytter dine immaterielle verdier i bedriften i strid med ”god forretningsskikk”, kan det bety tap av markedsandeler og kunne være svært negativt for din bedrift. Advokatfirma EBT vil kunne bistå deg ved både rådgivning og hvordan du best beskytter dine IPR rettigheter og videre hvordan du bør gå frem hvis rettighetene er krenket. EBT kan også bistå ved registrering av varemerker overfor Patentstyret, slik som både figurmerker ( logo) og kombinerte merker (ordmerke sammen med logo).

Ta kontakt for å komme i kontakt med en av våre advokater som har immaterielle rettigheter som hovedarbeidsområde.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.

Finn Erik Torall 1