Advokat – Næringsliv


Advokater for næringsliv. Foruten det å drive en lønnsom drift, er det viktig at aktuelle tvisteområder, både med det offentlige, konkurrenter, kunder, arbeidstakere mfl. forutses og unngås så tidlig som mulig. Advokatene i EBT kan bistå og gi deg råd innen ulike områder av næringslivet. Vi kan også delta ved forskjellig typer av forhandlinger. Velg blant sakstypene innen næringsliv lenger nede på siden, eller klikk deg videre for å bli kontaktet av en av våre advokater.

Aksjeselskap mm.

Bruk selskapsadvokat ved kjøp eller salg av aksjer i et aksjeselskap, eller når du inngår en aksjonæravtale. Selskapsrett krever selskapsadvokat med erfaring. Det samme gjelder ved konkurranserett mellom foretak

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter er patenter, varemerker, design, domener, foretaksnavn, domenenavn, bedriftshemmeligheter, ”know how”. EBT har erfaren patent advokat som kan rettsbeskyttelse av slike verdier.

Fast eiendom

Ved kjøp og salg av fast eiendom kommer ofte advokat spørsmål om mangler og prisavslag, erstatning eller hevning. Ved utbyggingsavtaler og entreprise avtaler trenger du også advokat.

Kontrakter/avtaler

EBT advokat vil være nyttig ved vurdering av kjøp- og salgs kontrakter, forhandler-/ agenturavtaler, franchiseavtaler, lisensavtaler, utviklings- og samarbeidsavtaler “Joint Venture”, Sales Purchase Agreement, utbyggingsavtaler, entrepriseavtaler med mer.

EU/EØS

EU og EØS rett er omfattende og komplisert. Det kan bli svært kostbart ikke å tilpasse seg EU/EØS regelverket. Bli kjent med slike EU og EØS regler ved bruk av EBT advokatfirma i Stavanger.

Arbeidsforhold

Midlertidig ansettelse, EU vikar direktiv, spørsmål om nedbemanning eller permittering, tolkning og forståelse av tariffavtaler, spørsmål om oppsigelse eller avskjed? Trolig noen av Norges mest erfarne arbeidsrett advokater er i EBT advokatfirma i Stavanger.