Tariffavtaler


Tariffavtaler er en særlig avtaletype som er lovregulert både hvordan den kan inngås, og hva den inneholder. I tillegg er det egne tvisteløsningsmekanismer for tariffavtaler som er opprettet ved lov; ikke minst Arbeidsretten og ved meklingsinstituttet. Advokatene i EBT har svært lang erfaring, og høy kompetanse til å bistå i kollektive arbeidsrettslige spørsmål og -tvister. Vi har kompetanse ved forhandlinger ved inngåelse av tariffavtaler, ved fortolking og ved tvister for sentral og lokal Arbeidsrett. EBTs advokater har også bistått i saker for Rikslønnsnemnda og for den internasjonale arbeidsorganisasjon ILO.
 
For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har tariffavtaler som hovedarbeidsområde.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.

Kjell M. Brygfjeld 1
Finn Erik Torall 2
Bent Endresen 3