Arbeidsforhold


Har bedriften en konflikt med en eller flere ansatte eller er situasjonen slik at det er behov for nedbemanning eller permittering? Det kan være lurt å snakke med en EBT advokat før din bedrift velger en oppsigelse eller avskjedigelse, eller setter i verk tiltak om nedbemanning eller permitteringer.

I mange tilfeller vil det kunne oppstå større konflikter ved et opphør av ansettelsesforhold, og da er det viktig at det på forhånd er foretatt de relevante og saklige vurderinger. Hvis ikke dette er tilfellet, kan bedriften din risikere å bli erstatningsansvarlig for betydelige beløp, i tillegg til det å ta den/de ansatte inn i bedriften igjen. Advokater i EBT vil kunne bistå din bedrift slik at den fatter de rettsgyldige beslutninger relatert til arbeidsforhold.

Kontakt oss for å komme i kontakt med en av våre advokater som har arbeidsforhold som hovedarbeidsområde.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.

maren skåden
Kjell M. Brygfjeld 1
Finn Erik Torall 2
Bent Endresen 3