EBT Nytt

Advokat/advokater til EBT Advokatfirma

Grunnet i et nærstående «generasjonsskifte» i EBT advokatfirma, søker vi etter advokat/advokater med i utgangspunktet egen portefølje. Tilknytningsform etter nærmere avtale.

Les mer

Yrkesskade og yrkessykdom

Mange arbeidstakere blir skadet eller syke på jobb. I denne artikkelen redegjøres det kort for oversikten over lovverket og hvilke rettigheter man har som arbeidstaker.

Les mer

Forlik i Stena Don-saken

Etter meget krevende og stort sett konstruktive forhandlinger i hele går, har SAFE landet et forlik i Stena-saken.

Les mer

Å søke erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning eller å gå rett på helsefortak?

Å søke erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning eller å gå rett på helsefortak? Artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Anna Maria Ravnås Hauge, i Advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS Dersom man blir feiloperert, feilbehandlet eller feilmedisinert kan man ha krav på erstatning.Men hvem er det som er ansvarlig? Erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning Det vanligste er å søke…

Les mer

Stimuleringsordningen under covid-19

Stimuleringsordningen 2021 – en ordning for å redde bedrifter og kulturlivet under covid-19 pandemien Artikkel skrevet av Anna Maria Ravnås Hauge, advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS Stavanger Aftenblad publiserte nylig en artikkel om Stavanger Konserthus, som hadde fått avslag på nesten alle søknader om stimuleringsmidler i 2021.1 Som det fremgår av artikkelen fikk…

Les mer

Nedbemanning ved oppsigelse

Nedbemanning ved oppsigelse – hva er arbeidstakers rettigheter? Denne artikkelen er skrevet av advokatfullmektig i EBT Maren Skåden Etter et år med pandemi og nedstengning er det flere bedrifter som går en usikker fremtid i møte. Mange har vært permittert over lengre tid og opplever nå å få beskjed om at arbeidsplassen ser seg nødt til…

Les mer

EBT og advokat Torall saksøkt med krav om erstatning

EBT og advokat Torall saksøkt med krav om erstatning Vi vil informere om at EBT og advokat Erik Torall nylig er saksøkt med krav om erstatning i forbindelse med påståtte krav tilbake til februar 2017. Vi bestrider at vi har handlet på noen måte som bringer oss i erstatningsansvar. Søksmålet kommer fra et aksjeselskap som…

Les mer

EBT advokat fikk medhold i EFTA-domstolen

EBT advokat fikk medhold i EFTA-domstolen I en sak i Oslo tingrett fikk vi medhold i vår forståelse av reglene for utvisning av borgere fra et EØS land, dvs. fra Norge. Reglene om dette står i Utlendingsloven, men de er bare gjennomføring av EU’s regler om det samme. Utlendingsnemnda anket dommen til lagmannsretten. EBT ba…

Les mer

Virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse – og arbeidstakers rettigheter Etter et år med pandemi varsles økonomisk krise innenfor flere bransjer. I slike situasjoner kan det bli aktuelt å se på alternative løsninger vedrørende organisering av bedriften. Enten det er snakk om fisjoner, fusjoner, oppkjøp eller andre organisatoriske endringer er det viktig å vite hvilke begrensninger og muligheter som finnes…

Les mer

Ødelagt som menneske av isolasjon

“Konsekvensene av ett år i isolasjon ble at “Thomas” til slutt ble erklært soningsudyktig, og etter hvert benådet ved kongelig resolusjon. Traumene var blitt for store, og den psykiske helsen klarte ikke mer. Det fantes ingen utsikt til bedring”, skriver Bent Endresen og Ine Haver.

Les mer

Grensen mellom hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 og omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12

Grensen mellom hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 og omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 Av Anna Maria Ravnås Hauge, advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS I dag er det mange foreldre og barnefamilier som har hjelpetiltak fra barnevernet etter barnevernloven § 4-4. Eksempel på tiltak er opphold i besøkshjem, leksehjelp eller bruk av støttekontakt. Det…

Les mer

Høyesteretts avgjørelse i ACER-saken – en seier for demokratiet

Høyesteretts avgjørelse i ACER-saken – en seier for demokratiet Advokatene Bent Endresen og Kjell M Brygfjeld er prosessfullmektiger for Nei til EU i forbindelse med Acer-søksmålet. De prosederte også saken for Høyesterett der tvisten knyttet seg til om Nei til EU har adgang til å bringe spørsmålet om gyldigheten av Stortingets godkjenning av Energimarkedspakke III…

Les mer

Vi ønsker Maren Skåden velkommen!

Vi har gleden av å ønske Maren Skåden velkommen som advokatfullmektig. Maren har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. I tillegg til den ordinære masterutdannelsen har hun ett års utveksling på det juridiske fakultet på Universidad de Malaga, i Spania. De siste 11 årene har hun jobbet hos Statsforvalteren i Rogaland (tidligere Fylkesmannen) hvor…

Les mer

Vi ønsker ny advokatfullmektig velkommen!

Vi har gleden av å ønske Anna Maria Ravnås Hauge velkommen som advokatfullmektig. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2020, og har skrevet masteroppgave innenfor området dyrevelferdsrett. Hun har jobbet et år som saksbehandler for Gatejuristen Stavanger, og fått erfaring med selvstendig arbeid for klienter og drevet praktisk juss innenfor…

Les mer

EBT har fått ny hjemmeside

Fra den 06.07.20 har EBT fått ny hjemmeside som skal være bedre tilpasset for nettbrett og smarttelefon. Ser du noen funskjoner som mangler eller burde vært bedre, så send gjerne en melding om dette til post@ebtas.no

Les mer

Oppsigelse av hovedtillitsvalgt kjent tariffstridig og ugyldig

Oppsigelsen av klubbleder og hovedtillitsvalgt Alf Rune Kalland i Island Offshore Crewing (IOC) er tariffstridig og ugyldig. Det fastslår Arbeidsretten i en enstemmig dom. EBT-advokat Bjørn Inge Waage vant saken for fagforbundet Safe i Arbeidsretten. (Foto: Mette Møllerop) EBT-advokat Bjørn Inge Waage bisto Safe og førte saken i Arbeidsretten.– Jeg er utrolig glad for dette, sier…

Les mer

78 oljearbeidere får erstatning etter virksomhetsoverdragelse

En fersk dom fra Gulating lagmannsrett fastslår at 78 medlemmer av fagforbundet Safe har krav på erstatning etter å ha blitt oppsagt i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse. Illustrasjon: Pixabay.com Lagmannsretten konstaterer at det var en virksomhetsoverdragelse da “Stena Don” gikk fra norsk til britisk sektor og riggen ble bemannet av ansatte i Stena Drilling PTE Ltd….

Les mer

EBTs advokater er operative og klar for å bistå deg

I denne perioden med strenge smitteverntiltak mot covid-19 er vi i EBT Advokatfirma AS nærmere deg enn noen gang, og vi vil kunne ivareta interessene dine som om vi møtes direkte. Vi er fullt operative også i disse koronatider. (Illustrasjon: Pixabay.com) Vi har iverksatt nødvendige tiltak for å forbli til din disposisjon gjennom vanlige kommunikasjonskanaler…

Les mer

Bli med vår kontorleder til London

EBTs kontorleder Monica Idsøe Rønning har et lidenskapelig forhold til Chelsea. I 18 år har hun hatt sesongkort på Stamford Bridge. EBTs kontorleder klar for kamp på Stamford Bridge. (Foto: Anders Minge, Aftenbladet) På dagtid jobber Monica Idsøe Rønning som kontorleder hos EBT. Om kvelden jobber hun i Stavanger konserthus. Men utenom jobbene har hun én…

Les mer

Utenlandsk statsborger uten oppholdtillatelse får bli grunnet Covid-19

En utenlandsk statsborger som for kort tid siden fikk avslag på sin søknad om oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere får bli i Norge inntil videre, på tross av forhåndsvarsling om bortvisning som følge av oversittet utreisefrist. Etter utlendingsloven § 17 kan blant annet en utlending som «mangler nødvendig tillatelse etter loven» bortvises fra Norge. Forskjellen på…

Les mer

Juridiske følger av regjeringens tiltak mot koronasmitte

De tiltak som hittil er iverksatt av myndighetene for å begrense spredningen av koronasmitten stiller norsk arbeidsliv umiddelbart overfor betydelige utfordringer. Denne akuttpregede situasjonen vil åpenbart stille både bedrifter/arbeidsgivere og arbeidstakere overfor nye og kanskje også uavklarte problemstillinger. Håndhilsing avstår man fra i disse dager. Men EBT yter fortsatt advokattjenester og kan kontaktes.(Illustrasjonsfoto: Pixabay) Juridiske og praktiske følger…

Les mer

Håndverker må betale 815.228 kr. til huseier

Innehaveren av et håndverkerfirma er dømt til å betale en huseier 815.228 kroner etter en heller mislykket renovering av huset. Håndverkerfirmaet skulle blant annet tilleggsisolere og skifte ytterkledning på huset. Arbeidet ble så dårlig utført at alt må gjøres på ny. (Illustrasjonsfoto: Pixabay.com) Håndverkerfirmaet skulle blant annet skifte ytterkledning på huset, tilleggsisolere med 15 centimeter,…

Les mer

Stjal bilde til 3300 kr. – må betale 44.000 kr.

En stavangerbasert mediebedrift og dens ansvarlige redaktør stjal et bilde som kostet 3300 kroner. Nå har Stavanger tingrett pålagt dem å betale 44.000 kroner til frilansfotografen. Dette vannmerkede bildet tok mediebedriften skjermdump av for så å pubilsere det på eget nettsted og på Facebook. Illustrasjon: Skjermdump fra felixfeatures.com. Illustrasjonen er brukt med tillatelse fra opphaver….

Les mer

EBT bistår søsken i sak om erstatning for forsømmelser fra barnevernet

Advokat Rolf Larsen representerer to av i alt fem søsken som vokste opp med grov omsorgssvikt i Sola kommune på 1990-tallet.   Klient opplyser at omsorgssvikten har medført skader og gitt alvorlige konsekvenser for dem i voksen alder. Kommunen var kjent med problematikken i skadelidtes familie, og gjennomførte i 1994 en sakkyndig utredning som anbefalte omsorgsovertagelse…

Les mer

Rørleggerfirma saksøkte kunde for å slippe prisavslag på 25.000 kr. – må betale 381.000 kr. i stedet.

Et lokalt rørleggerfirma saksøkte en kunde for å slippe å betale et prisavslag på 25.000 kroner som Forbrukerklageutvalget hadde vedtatt. Nå har tingretten dømt firmaet til å betale kunden 381.000 kroner i stedet. Manglende varmekabler under badekar og ufagmessig flislegging var to av flere mangler som førte til at rørleggerfirmaet må betale kunden 381.101,50 kroner…

Les mer

Riggarbeider vant i Høyesterett

En arbeidstaker i et riggselskap har fått Høyesteretts medhold i at han skulle hatt full lønn i arbeidsgiverperioden mens han var permittert. Riggarbeidere i Nordsjøen har krav på full lønn, ikke begrenset til seks ganger folketrygdens grunnbeløp, i arbeidsgiverperioder av permittering. Det har Høyesterett fastslått i en fersk dom. (Illustrasjonsfoto: Pixabay.com) Arbeidsgiveren mente seg kun…

Les mer

Skulle male for 25.000 kr, saksøkte kunden og må betale 120.000 kr.

Et av regionens største malerfirmaer er dømt til å yte en av sine kunder en total kompensasjon på drøyt 120.000 kroner etter at selskapet malte deler av kundens kjøkken- og stuetak. Kunden bestilte samme farge som tidligere (høyre del av bildet) da han ba malerfirmaet rebehandle taket. Han fikk et langt hvitere tak (som i…

Les mer

EBT støtter løp for barn i slumområder

Ungdomsskoleelevene Håvard Nyheim Grytnes og Ask Rudi Berentsen skal onsdag 31. oktober løpe så mange runder de orker på (gamle) Stavanger stadion, få flest mulig til å sponse med et beløp per runde – og gi pengene til et hjelpeprosjekt for barn i slumområdene ved Rio de Janeiro. EBT sponser løpeturen deres – og oppfordrer…

Les mer

Smart oppussing

KURS 8. NOVEMBER KL. 19.00: Har du planer om å leie håndverkere til oppussing eller vedlikehold av boligen din? Arbeidet er halvgjort, du har betalt og håndverkeren har forlatt stedet… Fallgruvene er mange for forbrukere som inngår håndverkeravtaler. (Illustrasjonsfoto: pixabay.com) Fallgruvene er i så fall mange og risikoen for et dårlig resultat betydelig. En av…

Les mer

Fikk lov til å seksjonere hytte

Et søskenpar har etter en del runder med en ryfylkekommune fått kommunens tillatelse til å dele en hytte de eier sammen opp i to eierseksjoner. Illustrasjonsfoto: Pixabay.com Kommunen avslo først en begjæring om seksjonering. Det ble fra kommunens side anført at tiltaket var i strid med plan- og bygningsloven da det var gjennomført endringer det…

Les mer

EBT-klient fikk menneskerettighetene krenket

En mann (61) har fikk sine rettigheter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) krenket ved at han til tross for utilregnelighet ble plassert på Ila landsfengsel. Staten har selv erkjent konvensjonsbruddet og inngått forlik med mannen.En lite brukt bestemmelse, psykisk helsevernloven § 5-6, åpner for at en domfelt etter begjæring fra den faglig ansvarlige og prøving hos domstolene, kan…

Les mer

Frifunnet for bankkrav på 183.000 kr.

Stavanger tingrett frifant EBTs klient for et betalingskrav på kr 183.000,-. Mannen brukte kvinnens bank-ID for å skaffe seg uberettiget tilgang til nettbanken hennes. Banken krevde tapet sitt erstattet fra kvinnen, men ble ikke hørt i retten. (Illustrasjonsfoto: Pixabay.com) Klienten hadde vært samboer med en mann som under samboerskapet tilegnet seg hennes bankID. Mannen brukte…

Les mer

Trakassert – eller bare fintfølende?

#metoo-kampanjen har satt kraftig søkelys på seksuell trakassering. Men hva er «seksuell trakassering» i rettslig forstand? Er julebordflørten uakseptabel?Vi inviterer til frokostseminar hvor vi gjennomgår de juridiske rammene for mobbing og trakassering i arbeidslivet. Gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser på julebord? Og når blir julebordflørting problematisk og eventuelt ulovlig? (Illustrasjonsfoto: Pixabay.com) Vi tar blant annet opp: Hva er…

Les mer

Trakassert – eller bare hårsår?

#metoo-kampanjen har satt kraftig søkelys på seksuell trakassering. Men hvilke typer atferd er «seksuell trakassering» i rettslig forstand? Hvilke handlingsalternativer og plikter har arbeidsgiver når en slik sak dukker opp? Og hvilke juridiske rammer gjelder for de beslektede fenomenene mobbing og diskriminering? Illustrasjonsfoto: Pixapay.com Vi inviterer i samarbeid med Gatejuristen til faglunch om disse temaene. Kurset holdes hos EBT i Verksgata 7…

Les mer

Varsler fikk 100.000 kr. og unnskyldning

EBT-advokat Kjell M. Brygfjeld bisto nylig i en varslingssak der kravet om både beklagelse og erstatning førte fram gjennom forhandlinger. Vår generelle erfaring gjennom en del varslingssaker er at ansatte som tar opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har utfordringer med å bli anerkjent som varslere og dermed oppnå den beskyttelse mot gjengjeldelse som følger av…

Les mer

Spillegal mann fikk ettergitt gjeld for 1,2 mill. kr.

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com En ung mann diagnostisert med patologisk spillelidenskap har fått slettet gjeld på over én million kroner på grunn av psykiske lidelser. Over en periode på ca. ett år tok mannen opp 13 låne- og kredittkortavtaler med ulike banker og finansinstitusjoner. I den samme perioden led mannen av alvorlige psykiske lidelser, en del av…

Les mer

Husselger slipper å betale regress til Protector

En kvinne fra stavangerområdet slipper å betale et større regresskrav som forsikringsselskapet Protector rettet mot henne i forbindelse med et hussalg. Illustrasjonsfoto: Pixabay.com (fotomontasje). Husselgeren klaget regresskravet inn for Finansklagenemnda, hvor hun fikk medhold. Saken viser at forsikringstakere som får regresskrav fra Protector, kan ha all grunn til å tenke seg om og gjøre noen…

Les mer