Aksjeselskap mm.


Mange bedrifter kommer bort i forskjellige typer av selskapsrettslige problemstillinger. Advokater i EBT kan bistå i denne forbindelse. De kan bistå både ved aktuelle forhandlinger og i forkant av viktige avgjørelser, blant annet ved oppkjøp og salg av aksjer og aksjeselskap, ved inngåelse av aksjonæravtaler, ved utarbeidelse av forskjellige typer av samarbeidsavtaler (Joint venture), utviklingsavtaler, kjøpsavtaler med mer. Det er som regel en stor fordel å få slik juridisk bistand på et så tidlig tidspunkt i prosessen som mulig.

For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har selskapsrett som hovedarbeidsområde.

Advokat aksjeselskap

Finn Erik Torall

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 03
Mobil: 90 50 53 24
Epost: et@ebt.no

kjell m brygfjell

Tlf:  51 89 96 00
Mobil: 90 87 37 93
Epost: kmb@ebtas.no

Kontakt oss

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager. De første 20 minuttene får du kostnadsfritt.