Næringseiendom


Det er ofte store verdier som inngår ved kjøp og salg av næringseiendom. Dette gjelder både ved oppføring og utvikling av nye bygg, ved inngåelse av forskjellig typer av entreprisekontrakter, men også ved kjøp og salg av eksiterende eiendommer. Det kan i det siste tilfellet ofte oppstå spørsmål om mangler og påberopelse av utbedringsarbeider, prisavslag, erstatning eller hevning. Advokater i EBT har bred erfaring med å bistå ved rettsforhold relatert til næringseiendom, og vil gjerne bistå både deg og din bedrift når det oppstår et behov for slik bistand. For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre eiendomsadvokater under som har fast eiendom som hovedarbeidsområde.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.

maren skåden
Kjell M. Brygfjeld 1
Finn Erik Torall 2