advokat-organisasjoner-advoktafirma-ebt

Advokat organisasjoner


Organisasjoner skiller seg fra aksjeselskaper og andre former næringsorganisering ved at de har et ideelt formål. Regler for organisasjoner er ofte ikke lovfestet. Lovregler for samvirkeforetak fikk vi i 2007. Andre slike organisasjoner er bl.a. forskjellige former for boligsamvirke, borettslag mv. Organisasjoner vil kunne ha behov for advokat ved drift og ved inngåelse av avtaler og ved tvister, men også ved utredning og fortolkning av grunnlag, regler og vedtekter.

Nedbemanning

Ved nedbemanning, permitteringer eller ved såkalt virksomhetsoverføring, vil fagforeninger og -klubber ha behov for juridisk bistand. EBTs advokater har stor erfaring fra tvister om nedbemanning og fra tvister rundt overføring av virksomheter.

Foreninger mm.

Foreninger vil kunne ha behov for arbeidsrettslig bistand og for bistand relatert til avtale og kontrakt. EBT har god erfaring fra arbeid med og for foreninger.

Yrkesskader/Forsikringsrett

Alle personer kan bli utsatt for skade eller sykdom. Det vil da ofte oppstå et behov for juridisk bistand, for at den skadelidte eller den som er påført en sykdom, skal oppnå den erstatning han/hun kan ha krav på.

Tariffavtaler

Tariffavtaler er en særlig avtaletype som er lovregulert både hvordan den kan inngås, og hva den inneholder. Advokatene i EBT har svært lang erfaring, og høy kompetanse til å bistå i kollektive arbeidsrettslige spørsmål og -tvister.