Arv- og skifteoppgjør


De fleste av oss kommer en eller flere ganger i livet bort i at verdier skal deles. Dette kan være aktuelt når man er en av flere arvinger, eller der man går fra hverandre i et ekteskap eller som samboere. Det kan oppstå forskjellige typer av problemstillinger som ikke er så enkle å løse på egenhånd. Advokatfirma EBT vil kunne bistå deg i et arveoppgjør eller i en skifteoppgjør. Vi kan også bistå ved oppløsning av et sameie.

Kontakt oss for å komme i kontakt med en advokat innen arv- og skifteoppgjør.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.