Nyttige linker


Her er noen linker du kan ha nytte av for innhenting av forskjellig typer av informasjon fra blant annet Regjeringen, Lovdata, Statistisk Sentralbyrå, Skatteetaten, Høyesterett om lover, forskrifter, dommer, firma informasjon, statistikker, skatt med mer:

Høyesterett:
www.hoyesterett.no

Firma opplysninger:
www.proff.no og www.purehelp.no

Lovdata:
www.lovdata.no

Regjeringen:
www.regjeringen.no

Brønnøysundregistrene:
www.brreg.no

Statistisk Sentralbyrå:
www.ssb.no

Skatteetaten:
www.skatteetaten.no

Domstolene:
www.domstol.no

Europarådet:
www.coe.int

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol:
www.echr.coe.int/echr

EU:
europa.eu

ILO:
www.ilo.org/global