private-advokat-firma-ebt

Advokat – Privatperson


Har du oversikt over alle de ulike love og regler som gjelder for deg som privatperson? I mange juridiske saker kan du regulere eller redusere risikoen for mange forhold før en uheldig situasjon oppstår. Vi i Advokatfirmaet EBT har advokater som bistår deg i ulike juridiske tvister som man kan havne i som privatperson.


Hva skjer i et ansettelsesforhold, ved kjøp eller leie av bolig, ved dødsfall, ved skilsmisse, ved sykdommer og skader? Hvilken erstatning skal du ha fra arbeidsgiver eller forsikringsselskap? Velg blant sakstypene nedenfor for å lese mer.

Arbeidsrett

De aller fleste av oss står i et arbeidsforhold. Det er viktig å ha kjennskap til dine rettigheter og plikter i et tilsettingsforhold.

Fast eiendom rettsforhold

De aller fleste eier eller skaffer seg fast eiendom, det være seg bolig eller fritidshus. Andre har fast eiendom i næringsvirksomhet.

Forbrukerrett

Advokatene i EBT kan bistå deg med å få det du har krav på når du kjøper varer eller tjenester av næringsdrivende. 

Arv-/skifteoppgjør

De fleste av oss kommer en eller flere ganger i livet bort i at verdier skal deles. Dette kan være aktuelt når man er en av flere arvinger, eller der man går fra hverandre i et ekteskap eller som samboere.

Barnevern

Advokater i EBT vil kunne bistå deg overfor barnevernet, og også ved eventuelle omsorgsovertakelsessaker, tvangsplasseringer eller krav om tilbakeføring av barn til hjemmet.

Bistandsadvokat

Advokater i EBT vil kunne være bistandsadvokat for deg, og vil fremme de krav du måtte ha krav på.

Erstatningsrett

Vi advokater i EBT har omfattende erfaring med å bistå den skadelidte eller den som er påført en yrkessykdom til å få den erstatning vedkommende kan kreve.

Utlendingssaker

Advokater i EBT har meget omfattende, og høy kompetanse på utlendingers rettigheter i Norge, og internasjonalt jf her rettigheter de har etter den Europeiske Menneskerettighets Konvensjonen ( EMK). 

Straffesaker

Det er det viktig at man har en erfaren advokat som kan bistå en overfor påtalemyndigheten og i rettsapparatet. Da bør du vite av advokater i EBT har lang erfaring med å bistå klienter i straffesaker i alle rettsinstanser.

Skjønn

Vi bistår private i forbindelse med reguleringsplaner, ekspropriasjon og skjønn.