Arbeidsrett


De aller fleste av oss står i et arbeidsforhold. Det er viktig å ha kjennskap til dine rettigheter og plikter i et tilsettingsforhold. Innhold av regelverk og tariffavtaler er ofte dårlig kjent, både for ansatte og arbeidsgiver, slik at det lett kan oppstå uenighet og tvister. Det er viktig både å forebygge og å løse tvister i minelighet. Vi advokater i EBT har lang og bred erfaring innenfor det arbeidsrettslige området, både på det forebyggende plan og når det gjelder løsning av tvister i og utenfor rettsapparatet.

For nærmere oppfølging, ta kontakt gjennom kontaktskjema, eller direkte med en av våre advokater under som har arbeidsrett som hovedarbeidsområde.

Bli kontaktet av en advokat

Advokat arbeidsrett

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00
Mobil: 91 39 24 23
Epost: be@ebtas.no

Tlf: 51 89 96 02
Mobil: 90 87 37 93
Epost: kmb@ebtas.no

Arvid Berentsen

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 07
Mobil: 92 85 71 83
Epost: ab@ebtas.no

Finn Erik Torall

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 03
Mobil: 90 50 53 24
Epost: et@ebt.no