Arbeidsrett


De aller fleste av oss står i et arbeidsforhold. Det er viktig å ha kjennskap til dine rettigheter og plikter i et tilsettingsforhold. Innhold av regelverk og tariffavtaler er ofte dårlig kjent, både for ansatte og arbeidsgiver, slik at det lett kan oppstå uenighet og tvister. Det er viktig både å forebygge og å løse tvister i minelighet. Vi advokater i EBT har lang og bred erfaring innenfor det arbeidsrettslige området, både på det forebyggende plan og når det gjelder løsning av tvister i og utenfor rettsapparatet.

For nærmere oppfølging, ta kontakt gjennom kontaktskjema.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.

maren skåden
Kjell M. Brygfjeld 1
Finn Erik Torall 2
Bent Endresen 3