Arbeidsrett


De aller fleste av oss står i et arbeidsforhold. Det er viktig å ha kjennskap til dine rettigheter og plikter i et tilsettingsforhold. Innhold av regelverk og tariffavtaler er ofte dårlig kjent, både for ansatte og arbeidsgiver, slik at det lett kan oppstå uenighet og tvister. Det er viktig både å forebygge og å løse tvister i minelighet. Vi advokater i EBT har lang og bred erfaring innenfor det arbeidsrettslige området, både på det forebyggende plan og når det gjelder løsning av tvister i og utenfor rettsapparatet.

For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har arbeidsrett som hovedarbeidsområde.

Advokat arbeidsrett

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00
Mobil: 91 39 24 23
Epost: be@ebtas.no

Tlf: 51 89 96 02
Mobil: 90 87 37 93
Epost: kmb@ebtas.no

Tlf: 51 89 96 04
Mobil: 
99 35 17 35
Epost: 
biw@ebtas.no

Arvid Berentsen

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 07
Mobil: 92 85 71 83
Epost: ab@ebtas.no

Finn Erik Torall

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 03
Mobil: 90 50 53 24
Epost: et@ebt.no

Kontakt