Fast eiendom rettsforhold


De aller fleste eier eller skaffer seg fast eiendom, det være seg bolig eller fritidshus. Andre har fast eiendom i næringsvirksomhet. Det knytter seg omfattende rettslige problemstillinger til det å kjøpe, selge, eie eller leie fast eiendom. Eiendomsadvokatene i EBT har bred erfaring innenfor kjøp og salg, samt leie av fast eiendom, festeforhold, regulering osv.

For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har fast eiendom rettsforhold som hovedarbeidsområde.

Eiendomsadvokat

kjell m brygfjell

Tlf: 51 89 96 02
Mobil: 90 87 37 93
Epost: kmb@ebtas.no

Finn Erik Torall

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 03
Mobil: 90 50 53 24
Epost: et@ebt.no

Kontakt oss

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager. De første 20 minuttene får du kostnadsfritt.