Fast eiendom rettsforhold


De aller fleste eier eller skaffer seg fast eiendom, det være seg bolig eller fritidshus. Andre har fast eiendom i næringsvirksomhet. Det knytter seg omfattende rettslige problemstillinger til det å kjøpe, selge, eie eller leie fast eiendom. Eiendomsadvokatene i EBT har bred erfaring innenfor kjøp og salg, samt leie av fast eiendom, festeforhold, regulering osv.

Kontakt oss for å komme i kontakt med en advokat som har fast eiendom rettsforhold som hovedarbeidsområde.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.

Finn Erik Torall 1