Kontrakter/avtaler


En del av bedriftens hverdag er å inngå og forholde seg til forskjellig typer av kontrakter/avtaler som bedriften inngår. Advokater i EBT har lang erfaring med å ”skreddersy” kontrakter for din bedrift og dets behov, samt også det å bistå ved tolkningen av allerede inngåtte kontrakter, og om nødvendig bistå ved rettssaker om forståelsen av disse. De aktuelle kontrakter kan blant annet være forhandler- eller agenturavtaler, franchiseavtaler, lisensavtaler, utviklings- og samarbeidsavtaler, utbyggingsavtaler, entrepriseavtaler med mer. Jo tidligere din bedrift får profesjonell rådgivning, dess færre juridiske problemer vil den kunne få i fremtiden.

For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har kontrakter/avtaler som hovedarbeidsområde.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.

maren skåden
Kjell M. Brygfjeld 1
Finn Erik Torall 2