Kontrakter/avtaler


En del av bedriftens hverdag er å inngå og forholde seg til forskjellig typer av kontrakter/avtaler som bedriften inngår. Advokater i EBT har lang erfaring med å ”skreddersy” kontrakter for din bedrift og dets behov, samt også det å bistå ved tolkningen av allerede inngåtte kontrakter, og om nødvendig bistå ved rettssaker om forståelsen av disse. De aktuelle kontrakter kan blant annet være forhandler- eller agenturavtaler, franchiseavtaler, lisensavtaler, utviklings- og samarbeidsavtaler, utbyggingsavtaler, entrepriseavtaler med mer. Jo tidligere din bedrift får profesjonell rådgivning, dess færre juridiske problemer vil den kunne få i fremtiden.

For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har kontrakter/avtaler som hovedarbeidsområde.

Advokat kontrakter og avtaler

Finn Erik Torall

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 03
Mobil: 90 50 53 24
Epost: et@ebt.no

kjell m brygfjell

Tlf: 51 89 96 02
Mobil: 90 87 37 93
Epost: kmb@ebtas.no

Kontakt oss

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager. De første 20 minuttene får du kostnadsfritt.