Om EBT


Om EBT 1

Stor faglig tyngde innen arbeidsrett, fast eiendom, erstatningsrett, kontraktsrett, yrkesskade, EU og EØS rett med mer.

EBT advokater har erfaring med å yte juridisk bistand i saker for kommunale og statlige klagenemnder, forliksråd, tingrett, lagmannsrett, Høyesterett, Arbeidsretten, Markedsrådet, Konkurransetilsynet, Domeneklagenemnda, Fylkesnemnda for sosiale saker, Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, ILO med mer.

Vi bistår gjerne til å løse utfordringer innen oppsigelse og annet arbeidsforhold ved eks nedbemanning, mangler ved bolig eller i næring, utbyggingsavtaler, arveoppgjør, problemstillinger ved EU eller EØS rett, med mer. Vi vil også vurdere om man har krav på fri rettshjelp, enten gjennom forsikring, offentlige vilkår eller gjennom tilknytning til fagforening eller annet.

Vi vil sette den rette EBT advokat på saken etter kompetanse og erfaring. Se våre medarbeidere og deres hovedarbeidsområder her.