Finn Erik Torall 1

Finn Erik Torall

Advokat MNA

Kontakt
E-post: et@ebtas.no
Telefon kontor: + 47 51 89 96 00
Mobil: +47 90 50 53 24

Språk: Engelsk og noe tysk

Utdanning
1982: Cand.jur. Universitetet i Oslo, spesialfag petroleumsrett
1985:
 Advokatbevilling
1985-2010:
 En rekke videreutdanningskurs innenfor erstatningsrett, konkurranserett, varemerke- og patenter med mer

Arbeidserfaring
1982 – 1983: Juridisk saksbehandler, Bærum likningskontor
1983 – 1984: Juridisk saksbehandler, Næringsdepartementet
1984 – 1986: Advokatfullmektig/advokat Advokatfirma Helliesen, Middelthon & Stephansen
1986 – 1988: Dommerfullmektig Ryfylke Sorenskriverembete
1988 – 1989: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Håkon Helle ANS
1990 – 1995: Advokat i Advokatfellesskapet Helle, Endresen & Torall ANS
1995 – 2001: Advokat/deltaker i Advokatfellesskapet Helle, Torall, Berven & Brygfjeld DA
2002 – 2010: Advokat og partner i ProJure Advokatfirma DA
2010 – : Advokat/partner i Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS

Verv/artikler med mer
Innehatt forskjellige tillitsverv i Norges Juristforbund og Den Norske Advokatforening
Tidligere leder av EuroJuris Norge faggruppe for immaterielle rettigheter
Forfatter av diverse fagartikler innen erstatningsrett og immaterielle rettigheter
President i Stavanger Hinna Lions 2010/2011

Hovedarbeidsområder
Generell forretningsjuss, kontraktsrett, erstatningsrett og immaterielle rettigheter.