Nedbemanning


Ved nedbemanning, permitteringer eller ved såkalt virksomhetsoverføring, vil fagforeninger og -klubber ha behov for juridisk bistand. EBTs advokater har stor erfaring fra tvister om nedbemanning og fra tvister rundt overføring av virksomheter. Vi har deltatt i forhandlinger og i individuelle tvister om nedbemanning, men også i kollektive tvister for Arbeidsretten og for EFTA-domstolen i spørsmål om den EU/EØS-rettslige forståelse av regler for overføring av virksomhet.

For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har nedbemanning som hovedarbeidsområde.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.

Kjell M. Brygfjeld 1
Finn Erik Torall 2
Bent Endresen 3