Nedbemanning


Ved nedbemanning, permitteringer eller ved såkalt virksomhetsoverføring, vil fagforeninger og -klubber ha behov for juridisk bistand. EBTs advokater har stor erfaring fra tvister om nedbemanning og fra tvister rundt overføring av virksomheter. Vi har deltatt i forhandlinger og i individuelle tvister om nedbemanning, men også i kollektive tvister for Arbeidsretten og for EFTA-domstolen i spørsmål om den EU/EØS-rettslige forståelse av regler for overføring av virksomhet.

For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har nedbemanning som hovedarbeidsområde.

Advokater nedbemanning

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00
Mobil: 91 39 24 23
Epost: be@ebtas.no

kjell m brygfjell

Tlf:  51 89 96 00
Mobil: 90 87 37 93
Epost: kmb@ebtas.no

Kontakt oss

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager. De første 20 minuttene får du kostnadsfritt.