Utlendingssaker


Utlendingslovgivningen regulerer blant annet utlendingers adgang til riket, og også om utvisning av utlending. Politiet, Utlendingsdirektoratet og UNE (Utlendingsnemnda) er de som forvalter lovgivningen i forhold til utlendinger. Som utlending er det ikke lett å sette seg inn i alle de regler som gjelder for adgangen og opphold i Norge. Det er da viktig å ha god bistand av advokat som kan ivareta dine rettigheter. Du skal da vite at advokater i EBT har meget omfattende, og høy kompetanse på utlendingers rettigheter i Norge, og internasjonalt jf her rettigheter de har etter den Europeiske Menneskerettighets Konvensjonen (EMK). Advokater i EBT har ivaretatt utlendingers rettigheter overfor de nevnte utlendings instanser og også i den Europeiske Menneskerettighets Domstolen.

Kontakt oss for å komme i kontakt med en advokat som har utlendingssaker som hovedarbeidsområde.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.

Bent Endresen 1