Utlendingssaker


Utlendingslovgivningen regulerer blant annet utlendingers adgang til riket, og også om utvisning av utlending. Politiet, Utlendingsdirektoratet og UNE (Utlendingsnemnda) er de som forvalter lovgivningen i forhold til utlendinger. Som utlending er det ikke lett å sette seg inn i alle de regler som gjelder for adgangen og opphold i Norge. Det er da viktig å ha god bistand av advokat som kan ivareta dine rettigheter. Du skal da vite at advokater i EBT har meget omfattende, og høy kompetanse på utlendingers rettigheter i Norge, og internasjonalt jf her rettigheter de har etter den Europeiske Menneskerettighets Konvensjonen (EMK). Advokater i EBT har ivaretatt utlendingers rettigheter overfor de nevnte utlendings instanser og også i den Europeiske Menneskerettighets Domstolen.

For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har utlendingssaker som hovedarbeidsområde.

Advokat utlendingssaker

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00
Mobil: 91 39 24 23
Epost: be@ebtas.no

I permisjon
Mobil: 
93 62 33 61
Epost: 
ib@ebtas.no

Magnus Aspøy

Advokatfullmektig

Tlf: 51 89 96 08
Mobil: 41 73 26 31
Epost: ma@ebtas.no

Kontakt