Straffesaker


Som person kan det skje at man kommer opp i en situasjon der man blir siktet eller tiltalt for å ha begått en eller flere straffbare handlinger. I mange av slike tilfeller, vil du ha krav på å få oppnevnt en forsvarer som skal ivareta dine rettigheter overfor påtalemyndigheten. Da er det viktig at man har en erfaren advokat som kan bistå en overfor påtalemyndigheten og i rettsapparatet. Da bør du vite av advokater i EBT har lang erfaring med å bistå klienter i straffesaker i alle rettsinstanser.

Kontakt oss for å komme i kontakt med en advokat som har straffesaker som hovedarbeidsområde.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.

Finn Erik Torall 1
Bent Endresen 2