Bistandsadvokat


Har du vært utsatt for overgrep, vold eller en del andre straffbare handlinger, kan du ha krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten vil kunne hjelpe deg blant annet gjennom en rettsprosess, der du vil kunne måtte avgi vitneforklaringer og bistå deg med å fremme eventuelle erstatningskrav. Advokater i EBT vil kunne være bistandsadvokat for deg, og vil fremme de krav du måtte ha krav på. Det er ikke lett å ivareta egne interesser når en har vært utsatt for alvorlige psykiske belastninger, og eventuelt også er påført fysiske skader.

For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt via kontaktskjema under.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.

maren skåden