Straffesaker


Som person kan det skje at man kommer opp i en situasjon der man blir siktet eller tiltalt for å ha begått en eller flere straffbare handlinger. I mange av slike tilfeller, vil du ha krav på å få oppnevnt en forsvarer som skal ivareta dine rettigheter overfor påtalemyndigheten. Da er det viktig at man har en erfaren advokat som kan bistå en overfor påtalemyndigheten og i rettsapparatet. Da bør du vite av advokater i EBT har lang erfaring med å bistå klienter i straffesaker i alle rettsinstanser.

For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har straffesaker som hovedarbeidsområde.

Advokat straffesak

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00
Mobil: 91 39 24 23
Epost: be@ebtas.no

Tlf: 51 89 96 02
Mobil: 90 87 37 93
Epost: kmb@ebtas.no

Tlf: 51 89 96 04
Mobil: 
99 35 17 35
Epost: 
biw@ebtas.no

Arvid Berentsen

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 07
Mobil: 92 85 71 83
Epost: ab@ebtas.no

Magnus Aspøy

Advokatfullmektig

Tlf: 51 89 96 08
Mobil: 41 73 26 31
Epost: ma@ebtas.no

Kontakt