Barnevern


Barnevernet i den enkelte kommune skal påse blant annet at barn ikke lever under omsorgssvikt. Det kan da innebære at barnevernet foretar nærmere undersøkelser i forhold til deg og din familie, når de eventuelt måtte få inn bekymringsmeldinger i fra barnehage, skole, naboer, familie, helsevesenet mfl. Det er da viktig at barna, deres omsorgspersoner og deres rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte og så tidlig som mulig i en slik barnevernssak. Dette slik at det blant annet ikke oppstår vilkårlighet og usaklighet i saksbehandlingen i fra barnevernet sin side. Advokater i EBT vil kunne bistå deg overfor barnevernet, og også ved eventuelle omsorgsovertakelsessaker, tvangsplasseringer eller krav om tilbakeføring av barn til hjemmet. Slik bistand kan ytes også i forhold til Fylkesnemnda for Sosiale saker og for de ordinære domstolene.

For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har barnevern som hovedarbeidsområde.

Advokat barnevern

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00
Mobil: 91 39 24 23
Epost: be@ebtas.no

Kontakt oss

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager. De første 20 minuttene får du kostnadsfritt.