Barnevern


Barnevernet i den enkelte kommune skal påse blant annet at barn ikke lever under omsorgssvikt. Det kan da innebære at barnevernet foretar nærmere undersøkelser i forhold til deg og din familie, når de eventuelt måtte få inn bekymringsmeldinger i fra barnehage, skole, naboer, familie, helsevesenet mfl. Det er da viktig at barna, deres omsorgspersoner og deres rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte og så tidlig som mulig i en slik barnevernssak. Dette slik at det blant annet ikke oppstår vilkårlighet og usaklighet i saksbehandlingen i fra barnevernet sin side. Advokater i EBT vil kunne bistå deg overfor barnevernet, og også ved eventuelle omsorgsovertakelsessaker, tvangsplasseringer eller krav om tilbakeføring av barn til hjemmet. Slik bistand kan ytes også i forhold til Fylkesnemnda for Sosiale saker og for de ordinære domstolene.

Kontakt oss for å komme i kontakt med en advokat som har barnevern som hovedarbeidsområde.

Bli kontaktet av en advokat

  • MM slash DD slash YYYY
    Vi tar kontakt med deg for å avtale digitalt møte senest innen to arbeidsdager.