Vi ønsker Maren Skåden velkommen!

Vi har gleden av å ønske Maren Skåden velkommen som advokatfullmektig. Maren har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. I tillegg til den ordinære masterutdannelsen har hun ett års utveksling på det juridiske fakultet på Universidad de Malaga, i Spania.

De siste 11 årene har hun jobbet hos Statsforvalteren i Rogaland (tidligere Fylkesmannen) hvor hun har opparbeidet seg erfaring innen et bredt spekter av offentligrettslige fag. Hun har bl.a. lang erfaring fra klagesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, og de siste årene har hun vært fagleder på kommunalrett med bl.a. juridisk ansvar for saker etter inndelingsloven, kommuneloven. Det siste året har hun også jobbet med juridiske aspekter knyttet til håndtering av koronapandemien. 

Les mer om Maren her

Vi ønsker Maren Skåden velkommen! 1