Varsler fikk 100.000 kr. og unnskyldning

EBT-advokat Kjell M. Brygfjeld bisto nylig i en varslingssak der kravet om både beklagelse og erstatning førte fram gjennom forhandlinger.

Vår generelle erfaring gjennom en del varslingssaker er at ansatte som tar opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har utfordringer med å bli anerkjent som varslere og dermed oppnå den beskyttelse mot gjengjeldelse som følger av arbeidsmiljølovens regler. 

Det er derfor viktig å søke råd hos en erfaren advokat og å tenke nøye gjennom situasjonen før man tar på seg omkostningene med å varsle. Erstatning etter gjengjeldelse er ikke alltid en tilfredsstillende løsning dersom gjengjeldelse for eksempel har medført at varsleren har mistet jobben. 

Saken ble nylig omtalt i NRK: NDLA punget ut 100.000 og unngikk rettssak: Liv (66) fikk 100.000 kroner i erstatning