Varsler fikk 100.000 kr. og unnskyldning

EBT-advokat Kjell M. Brygfjeld bisto nylig i en varslingssak der kravet om både beklagelse og erstatning førte fram gjennom forhandlinger.

Varsler fikk 100.000 kr. og unnskyldning 1

Vår generelle erfaring gjennom en del varslingssaker er at ansatte som tar opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har utfordringer med å bli anerkjent som varslere og dermed oppnå den beskyttelse mot gjengjeldelse som følger av arbeidsmiljølovens regler. 

Det er derfor viktig å søke råd hos en erfaren advokat og å tenke nøye gjennom situasjonen før man tar på seg omkostningene med å varsle. Erstatning etter gjengjeldelse er ikke alltid en tilfredsstillende løsning dersom gjengjeldelse for eksempel har medført at varsleren har mistet jobben. 

Saken ble nylig omtalt i NRK: NDLA punget ut 100.000 og unngikk rettssak: Liv (66) fikk 100.000 kroner i erstatning