Trakassert – eller bare hårsår?

#metoo-kampanjen har satt kraftig søkelys på seksuell trakassering. Men hvilke typer atferd er «seksuell trakassering» i rettslig forstand? Hvilke handlingsalternativer og plikter har arbeidsgiver når en slik sak dukker opp? Og hvilke juridiske rammer gjelder for de beslektede fenomenene mobbing og diskriminering?

Trakassert - eller bare hårsår? 1

Illustrasjonsfoto: Pixapay.com

Vi inviterer i samarbeid med Gatejuristen til faglunch om disse temaene. Kurset holdes hos EBT i Verksgata 7 (Stavanger) mandag 9. april kl. 10.30 til 12.30.
 Dette er blant problemstillingene vi tar opp:

  • Hva er ulovlig diskriminering og (seksuell) trakassering?
  • Fins det rettslige grenser for hårsårhet og fintføleri?
  • Hvilke krav stilles til varsling?
  • Hvilke arbeidsrettslige konsekvenser kan slike saker få for den enkelte arbeidstaker og for arbeidsgiver?
  • Kan arbeidstakeren som trakasserer sparkes på dagen eller må han gå ut oppsigelsestiden?
  • Må det gis advarsel før eventuell oppsigelse eller avskjed?
  • Hva med arbeidstakere som er under politietterforskning og evt. sitter i varetekt?


Forelesere: Bjørn Inge Waage, advokat i Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS og Arvid Berentsen, advokat i Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS.Påmelding på e-post til biw@ebtas.no