Spillegal mann fikk ettergitt gjeld for 1,2 mill. kr.

Spillegal mann fikk ettergitt gjeld for 1,2 mill. kr. 1

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

En ung mann diagnostisert med patologisk spillelidenskap har fått slettet gjeld på over én million kroner på grunn av psykiske lidelser.

Over en periode på ca. ett år tok mannen opp 13 låne- og kredittkortavtaler med ulike banker og finansinstitusjoner. I den samme perioden led mannen av alvorlige psykiske lidelser, en del av perioden så alvorlig at han var underlagt tvungent psykisk helsevern.

Ingen av kreditorene stilte krav til noen form for dokumentasjon fra mannen. I løpte av få dager fikk han derfor uten videre hundrevis av tusen inn på sin bankkonto som han deretter brukte til gambling.

Bør det være så enkelt å skaffe seg penger? Ser en på statistikken har unge i dag betydelige økonomiske problemer på grunn av kredittkortgjeld. Ved et kjapt google-søk på en av bankene lokkes det med at lån på opptil kr. 500.000 uten sikkerhet. Det reklameres på internett og TV for lån uten sikkerhet ved bare enkle klikk. Noen ganger oppleves til og med at reklamen kommer direkte som sms på telefonen, hvor en kun blir bedt om å klikke på aksept før pengene ruller inn.

Mannen i denne saken har til nå blitt kvitt gjeld på til sammen nesten 1,2 millioner kroner. Gjelden er blitt slettet fordi avtalene er blitt kjent ugyldige på grunnlag av en ulovfestet lære om sinnssykdom som ugyldighetsgrunn i avtaleretten.  
Læren er utviklet i rettspraksis og gir alvorlig sinnslidende personer er rettsvern når det gjelder økonomiske dispensasjoner. Det nærmere vurderingsgrunnlaget følger blant annet av dommen inntatt i Rt. 2005 s. 878:«En disposisjon som er avgitt av en person med en alvorlig sinnslidelse er ugyldig hvis disposisjonen er påvirket av sykdommen. Den grunnleggende forutsetning for å fastslå ugyldighet er således at vedkommende hadde en alvorlig sinnslidelse på tidspunktet for transaksjonen. Det må dessuten foreligge en årsakssammenheng mellom lidelsen og disposisjonen.»

Det at en person på tidspunktet for disposisjonen var alvorlig sinnslidende er en sterk ugyldighetsgrunn. Det vil si at det ikke stilles noen krav til at motparten kjente eller burde kjenne til at vedkommende var alvorlig sinnslidende. Oppfyller en kravene til at en har en alvorlig sinnslidelse og det er årsakssammenheng mellom lidelsen og disposisjonen, skal disposisjonen kjennes ugyldig.

EBTs advokatfullmektig Ingvild Bjørheim (ib@ebtas.no) har bistått mannen med å bli kvitt sine økonomiske problemer.