Oppsigelse av hovedtillitsvalgt kjent tariffstridig og ugyldig

Oppsigelsen av klubbleder og hovedtillitsvalgt Alf Rune Kalland i Island Offshore Crewing (IOC) er tariffstridig og ugyldig. Det fastslår Arbeidsretten i en enstemmig dom.

Oppsigelse av hovedtillitsvalgt kjent tariffstridig og ugyldig 1

EBT-advokat Bjørn Inge Waage vant saken for fagforbundet Safe i Arbeidsretten. (Foto: Mette Møllerop)

EBT-advokat Bjørn Inge Waage bisto Safe og førte saken i Arbeidsretten.

– Jeg er utrolig glad for dette, sier Alf Rune Kalland til fagforbundet Safes nettsted.
Tvisten mellom Safe på den ene siden og Island Offshore Crewing (IOC) og Norges Rederiforbund (NR) på den andre ble behandlet i Arbeidsretten fra 18. til 20. mai. Dommen kom i midten av juni.

Saken gjaldt oppsigelse av klubbleder og hovedtillitsvalgt Alf Rune Kalland som en del av en nedbemanningsprosess i bedriften.
Da selskapet høsten 2019 startet en nedbemanningsprosess, ble klubblederen oppsagt samtidig som han i tråd med hovedavtalen representerte medlemmene i oppsigelsesmøter med bedriften.

Alf Rune Kalland hadde nærmere 12 års ansiennitet som klubbleder og hovedtillitsvalgt. Det er nesten like lenge som IOC har eksistert. Han er kjent som en dyktig og uredd tillitsvalgt.

– Bedriften så nok muligheten til å bli kvitt meg da de mistet kontrakten med Equinor på Island Frontier.
Rundt 50 medarbeidere ble oppsagt i den angjeldende nedbemanningsrunden.

– Kontinuitet i tillitsvalgtapparatet er særdeles fremtredende i en nedbemanningsprosess, uttaler Arbeidsretten i dommen, hvor det videre påpekes at tillitsvalgtes rolle og deltakelse i slike prosesser er av sentral betydning.

Arbeidsretten poengterer at det også er i bedriftens interesse at den kan forholde seg til tillitsvalgte som har inngående kjennskap til grunnlaget for og nødvendigheten av at det må foretas bemanningsreduksjoner.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe er tilfreds med dommens klare og enstemmige konklusjon.

– Arbeidsretten tydeliggjør for partene at tillitsvalgtordningen med sine roller og oppgaver ikke er noe en bedrift kan velge å se bort fra eller svekke. Domstolen trekker frem den betydningen tillitsvalgte har for gode bedriftsresultater, og de slår fast prinsippet om at ansatte selv bestemmer hvem som skal representere dem, sier Rysst til Safes nettsted (ekstern lenke).

Bestemmelse om oppsigelsesvern for tillitsvalgte kom første gang inn i Hovedavtalen i 1984 mellom daværende Arbeidsgiverforeningen for skip og offshorefartøyer og Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS; Safes forløper). I en kort periode var bestemmelsen tatt ut av Hovedavtalen, men den kom inn igjen i Hovedavtalen som NR og Safe inngikk i 2008. Bestemmelsen fikk sin nåværende ordlyd ved hovedavtalerevisjonen i 2012.

– Bjørn Inge Waage har gjort en strålende jobb i Arbeidsretten, og Alf Rune Kaland har personlig stått i denne tøffe situasjonen uten noen gang å tenke tanken på å gi opp kampen. Vi er imponert!

Saken har vært omtalt i lokale og nasjonale medier.

LES NÆRINGSLIVSNETTSTEDET e24.no SIN OMTALE AV SAKEN HER:Oljearbeider ble sagt opp, men beholder jobben etter rettsavgjørelse (ekstern lenke).