Juridiske følger av regjeringens tiltak mot koronasmitte

De tiltak som hittil er iverksatt av myndighetene for å begrense spredningen av koronasmitten stiller norsk arbeidsliv umiddelbart overfor betydelige utfordringer. Denne akuttpregede situasjonen vil åpenbart stille både bedrifter/arbeidsgivere og arbeidstakere overfor nye og kanskje også uavklarte problemstillinger.

Juridiske følger av regjeringens tiltak mot koronasmitte 1

Håndhilsing avstår man fra i disse dager. Men EBT yter fortsatt advokattjenester og kan kontaktes.
(Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Juridiske og praktiske følger av utfordringene vil normalt kunne løses ved bruk av de arbeidsrettslige regler. Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS («EBT») er et advokatfirma i Stavanger med arbeidsrett som en av våre fremste spesialiteter. Vi er derfor umiddelbart  klare til å bistå med avklaringer og råd om hvordan man skal og bør forholde seg til dagens situasjon på kort og litt lengre sikt. Ta kontakt for nærmere juridisk rådgivning (telefonkonsultasjoner, pr. e-post,  skypemøter eller liknende) før usikkerhet og uklarhet får utvikle seg ytterligere.  

Ta kontakt med EBT advokatene Bent Endresen på m. +47 91 39 24 23 (be@ebtas.no), Bjørn Inge Waage m. +47 99 35 17 35 (biw@ebtas.no) eller Kjell M. Brygfjeld m. +47 90 87 37 93 ( kmb@ebtas.no ).

Hvis din henvendelse gjelder kontraktsmessige forhold m.m. ut over direkte arbeidsforhold, kan du ta kontakt med EBT-advokatene Finn Erik Torall m. +47 90 50 53 24 (et@ebtas.no), Erling Kjærmann m. + 47 90 58 73 07 (ek@ebtas.no), Arvid Berentsen m. +47  92 85 71 83 (ab@ebtas.no) eller Kjell M. Brygfjeld m. +47 90 87 37 93 ( kmb@ebtas.no ).

Gjelder din henvendelse inn- eller utreiseproblemer eller andre personbegrensninger, kan du ta kontakt med EBT-advokat Ingvild Bjørheim  m. +47 93 62 33 61  ( ib@ebtas.no )