Juks og fusk på eksamen under pandemien

Det fremgår av en NRK artikkel publisert 04.01.22 at fuskesaker hos universiteter over hele landet har økt kraftig under pandemien. En av de største årsakene til dette er at skoleeksamener har blitt omgjort til hjemmeeksamener. Dette medfører en situasjon hvor det er lettere å jukse. Dette merkes både hos universitetene og hos Felles Klagenemnd, det nasjonale overordnede organet man kan klage til dersom man ikke får medhold i universitetets klagenemnd. Straffen man kan få er annullering av eksamenen/innleveringen og utestengelse i ett eller to semester. Advokatfullmektig Anna Maria R. Hauge hos Advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall har bistått flere studenter under pandemien som har blitt mistenkt for fusk på hjemmeeksamen. To av dem har sluppet utestengelse/suspensjon, og har “bare” fått eksamenen sin annullert.

Dersom du er mistenkt for fusk, og ønsker bistand i universitetets klagenemnd eller å klage på et vedtak til Felles Klagenemnd, ta kontakt med advokatfullmektig Anna Maria R. Hauge på e-post amh@ebtas.no

Les nrk artikkelen her