Høyesteretts avgjørelse i ACER-saken – en seier for demokratiet

Advokatene Bent Endresen og Kjell M Brygfjeld er prosessfullmektiger for Nei til EU i forbindelse med Acer-søksmålet. De prosederte også saken for Høyesterett der tvisten knyttet seg til om Nei til EU har adgang til å bringe spørsmålet om gyldigheten av Stortingets godkjenning av Energimarkedspakke III inn for retten. Høyesterett besluttet 1. mars, i strid med Statens påstand, i en kjennelse at Nei til EU skulle få fremme søksmålet til behandling. Dermed skal hovedspørsmålet i saken behandles i Oslo tingrett. Høyesterett inneholder sentrale prinsipielle vurderinger om forholdet mellom domstolene og Stortinget når det gjelder prøving av gyldigheten av Stortingets forskjellige vedtak. Om denne problemstilling  har vi en bestemmelse i Grunnloven § 89 som kan være vanskelig å forstå. For det andre har kjennelsen også viktige og prinsipiell vurderinger om allmennhetens adgang til å bringe et spørsmål om gyldigheten av et stortingsvedtak inn for domstolene til rettslig prøving. Om dette har vi regler i tvisteloven. Høyesteretts kjennelse representerer dermed viktige og prinsipielle avklaring på vanskelige rettslige problemstillinger og må i det store og hele sees på som et demokratisk skritt i vår samfunnsordning – et skritt som samsvarer med en tilsvarende utvikling i land som vi normalt sammenligner oss med.

Last ned Høyesteretts kjennelse (pdf)

Høyesteretts avgjørelse i ACER-saken – en seier for demokratiet 1