Håndverker må betale 815.228 kr. til huseier

Innehaveren av et håndverkerfirma er dømt til å betale en huseier 815.228 kroner etter en heller mislykket renovering av huset.

Håndverker må betale 815.228 kr. til huseier 1

Håndverkerfirmaet skulle blant annet tilleggsisolere og skifte ytterkledning på huset. Arbeidet ble så dårlig utført at alt må gjøres på ny. (Illustrasjonsfoto: Pixabay.com)

Håndverkerfirmaet skulle blant annet skifte ytterkledning på huset, tilleggsisolere med 15 centimeter, bygge et nytt bad og skifte ut vinduer og dører. Arbeidet ble så mangelfullt utført at alt må gjøres på ny.

Ytterkledningen ble oppmontert på en slik måte at det var vesentlig fare for vanninntrengning og vridning. Det kunne konstateres flere uforklarlige huller, spiker var skutt for langt inn og satt inn på feil del av kledningsbordene.

LES AFTENBLADETS OMTALE AV SAKEN HER:Svært billig håndverker dømt etter elendig utført arbeid (krever abonnement)

Tilleggsisolasjonen hadde blitt 7 i stedet for 15 centimeter.

Badet ble bygget med et gulv hvor det ikke var fall mot sluk.

Vinduene og dørene ble ufagmessig innmontert.

– Etter rettens oppfatning foreligger det store og alvorlige mangler ved resultatet av håndverkerens tjenester, uttaler Jæren tingrett i dommen.

Håndverkeren krevde seg frifunnet for huseierens krav og viste i den forbindelse til at det var avtalt en meget lav pris for de aktuelle tjenestene. Denne argumentasjonen førte ikke frem i retten.

– Selv om prisen i avtalene, som bemerket av takstmann Åge Otterbech, ligger langt under normal markedspris, medfører ikke det at lovens krav til fagmessig utførelse ikke gjelder. Uavhengig av pris må for eksempel spiker settes på rett plass og med riktig dybde i kledningen og fliser i dusj må legges slik at fall mot sluk opprettholdes, skriver tingretten i dommen.

Huseieren fikk blant annet medhold i sitt krav om at avtalene skulle heves, det vil si at huseieren skal ha tilbakebetalt det vederlaget han har betalt for de utførte tjenestene. Terskelen for å få medhold i heving er høyere enn terskelen for å få erstatning eller prisavslag. For at en forbruker skal kunne kreve en avtale hevet etter håndverkertjenesteloven, må formålet med tjenesten ha blitt «vesentlig forfeilet» som følge av mangelen.

– Etter rettens oppfatning er manglene ved håndverkerens arbeid i dette tilfellet så kvalifiserte, både i omfang og karakter, at formålet med tjenesten for huseierens del er vesentlig forfeilet, uttaler retten.

Håndverkeren ble dømt til å betale huseieren et hevingsoppgjør på 340.968 kroner. I tillegg ble håndverkeren dømt til å betale huseieren en erstatning på 256.575 kroner, som bl.a. skal dekke prisforskjellen sistnevnte må betale for å få arbeidet utført av et annet firma. Ut over dette ble håndverkeren dømt til å betale huseierens saksomkostninger på 217.685 kroner. Dermed må håndverkeren betale huseieren en total kompensasjon på 815.228 kroner.

På hevingsoppgjøret og erstatningen (totalt 597.543 kroner) løper det dessuten forsinkelsesrente fra 2. november 2018.
EBT-advokat Arvid Berentsen (ab@ebtas.no) bisto huseieren i retten.