Gjorde hemmelig lydopptak av HR-direktøren – fikk beholde jobben og ble tilkjent 320.000 kr.

En selger hos en større vareleverandør får beholde jobben etter at arbeidsgiveren forsøkte å si ham opp. Selgeren får også en oppreisning på 75.000 kroner og full kompensasjon for sine saksomkostninger på nesten 250.000 kroner.

Gjorde hemmelig lydopptak av HR-direktøren - fikk beholde jobben og ble tilkjent 320.000 kr. 1

Arbeidstakeren som solgte enkelte typer dagligvarer til ulike butikker, fikk dom for at oppsigelsen var usaklig og fikk dessuten en oppreisning på 75.000 kroner i tillegg til at saksomkostningene hans blir kompensert. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Arbeidstakeren som solgte enkelte typer dagligvarer til ulike butikker, fikk dom for at oppsigelsen var usaklig og fikk dessuten en oppreisning på 75.000 kroner i tillegg til at saksomkostningene hans blir kompensert. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Jæren tingrett konkluderer i en nylig avsagt dom med at oppsigelsen var usaklig og med at arbeidsgiver må dekke selgerens saksomkostninger i tillegg til å betale ham oppreisning. For de tilfeller dommen skulle bli anket, får selgeren i samsvar med hovedregelen bli stående i stillingen til rettskraftig dom foreligger.

I en telefonsamtale tidlig i 2017 gjorde arbeidsgiver det klart for arbeidstakeren at ingen hadde tillit til sistnevnte og at det ikke eksisterte noen alternativer til at arbeidsforholdet ble avsluttet. Vage kundeklager utgjorde deler av bakgrunnen for samtalen. Denne telefonsamtalen gjorde selgeren opptak av uten først å informere HR-direktøren. Lydopptaket ble lagt frem som bevismateriale i tingretten, som oppsummerer deler av opptaket slik:

«HR-direktøren understreket gjentatte ganger at selgeren ikke hadde tillit og at han var uønsket i virksomheten. Spørsmålet ble av HR-direktøren uttalt å være «hvordan du vil ha oppsigelsen din» og «at det er det som er alternativene, og ikke noe annet.» HR-direktøren anklaget selgeren for ikke å ha gjort en god jobb, og for at han ikke forholdt seg til realitetene i saken. Videre uttalte HR-direktøren at virksomheten «i verste fall» kom til å legge ned stillingen, og at det da ville være over.»

Tingretten vurderer lydopptaket slik:

«HR-direktørens pågang mot selgeren gikk langt utover det som er akseptabelt fra arbeidsgivers side, både med hensyn til å trekke forhastede konklusjoner i saken og til å sette en arbeidstaker under utidig press.»

En stund etter telefonsamtalen ble selgeren oppsagt. Arbeidsgiver hevdet at oppsigelsen skyldtes en nedbemanning i foretaket. Tingretten understreker at en verserende personalsak ikke nødvendigvis er til hinder for at selskapet kan foreta bemanningsmessige tilpasninger i organisasjonen dersom det er behov for slike. Men, som retten uttaler:

«På denne bakgrunn er det ikke til å komme fra at tidspunktet for å iverksette en prosess for å vurdere nedbemanning av nettopp en selger i angjeldende fylke, var usedvanlig beleilig for vareleverandøren med tanke på den «uløselige» personalsaken. “

Jæren tingrett konkluderte med at oppsigelsen var usaklig – og arbeidstakeren fikk en svært høy oppreisningserstatning, blant annet på bakgrunn av det urettmessige presset som det skjulte opptaket dokumenterte at arbeidstakeren ble utsatt for. Dommen er ikke rettskraftig.

EBT-advokat Bjørn Inge Waage (biw@ebtas.no) bisto selgeren som vant saken fullstendig