Frifunnet for bankkrav på 183.000 kr.

Stavanger tingrett frifant EBTs klient for et betalingskrav på kr 183.000,-.

Frifunnet for bankkrav på 183.000 kr. 1

Mannen brukte kvinnens bank-ID for å skaffe seg uberettiget tilgang til nettbanken hennes. Banken krevde tapet sitt erstattet fra kvinnen, men ble ikke hørt i retten. (Illustrasjonsfoto: Pixabay.com)

Klienten hadde vært samboer med en mann som under samboerskapet tilegnet seg hennes bankID. Mannen brukte kvinnens bankID til å uberettiget få tilgang til hennes nettbank og sende inn lånesøknader på forbrukslån i hennes navn.

Ved å misbruke kodebrikke og tilegne seg passordet hennes fikk han tatt opp kr. 140.000,- i kreditter i hennes navn i løpet av noen uker hun var på jobbreise.
Pengene ble straks disponert over av mannen uten at kvinnen visste dette. Ved å skjule post og på annen måte forlede kvinnen fikk han skjult kredittopptaket i en periode. Pengene ble raskt satt over styr av ham og var tapt på det  tidspunktet kvinnen ble klar over låneopptakene.

Sparebank1 finans Midt-Norge ble ikke hørt i retten med at kvinnen var erstatningsansvarlig for bankens tap ved kredittopptaket og at hun måtte dekke lånene.

Det uberettigede kredittopptaket var ledd i en kriminell handling begått mot kvinnen slo retten fast, og fant det ikke bevist at hennes bruk av kodebrikke  og personlig passord var uaktsom.

Det var advokat Rolf Larsen (rbl@ebtas.no) om representerte klienten.