Fikk lov til å seksjonere hytte

Et søskenpar har etter en del runder med en ryfylkekommune fått kommunens tillatelse til å dele en hytte de eier sammen opp i to eierseksjoner.

Fikk lov til å seksjonere hytte 1

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Kommunen avslo først en begjæring om seksjonering. Det ble fra kommunens side anført at tiltaket var i strid med plan- og bygningsloven da det var gjennomført endringer det ikke var søkt om i henhold til den dagjeldende plan- og bygningsloven av 1985. Nærmere undersøkelser viste imidlertid at endringene det var snakk om, først ble søknadspliktige etter en lovendring i mai 1995. De bygningsmessige endringene på søskenparets hytte ble gjort før dette. Lovendringen hadde ikke tilbakevirkende kraft. At endringene som ble gjort på hytten før lovendringen ikke var omsøkt og godkjent, kunne følgelig heller ikke tjene som noe argument mot å dele hytten i to eierseksjoner.

Rådmannen besluttet derfor etter krav fra hytteeierne å omgjøre kommunens vedtak.

Søskenparet ble bistått av EBT-advokat Erik Torall (eb@ebtas.no).