EBT og advokat Torall saksøkt med krav om erstatning

Vi vil informere om at EBT og advokat Erik Torall nylig er  saksøkt med krav om erstatning i forbindelse med påståtte krav tilbake til februar 2017. Vi bestrider at vi har handlet på noen måte som bringer oss i erstatningsansvar.

Søksmålet kommer fra et aksjeselskap som i dag ikke har noen virksomhet eller verdier. Utover dette vil vi ikke kommentere saken ytterligere.