Ikke gyldig klausul om automatisk fornyelse av abonnement i avtale med gul.no

Advokatfullmektig Anna Maria R. Hauge representerte nylig en klient i retten som hadde fått flere fakturaer fra en bedrift ved navn Gul International AS. Bedriften profilerer andre bedrifter på sin nettside gul.no.

EBT-klient slipper å betale til katalogselskapet gul.no 1

En ansatt hos Gul kontaktet klienten i 2010 ved telefonsalg, og de inngikk en avtale som et såkalt profileringsabonnement. Kunden ble tilbudt ett kampanjetilbud for det første fem årene. Etter at de første fem årene hadde gått ble det automatisk fornyet med ett år om gangen til kunden sier opp. Dette uten at kunden fikk noen form for påminnelse i løpet av de fem årene. Denne klausulen ble ikke kunden eksplitt informert om i telefonsamtalen, men fremgikk bare av standardvilkår sendt på SMS til kunden – i etterkant av telefonsamtalen.

Klient betalte den første fakturaen fra Gul. I 2015 mottok han en ny faktura, og prøvde deretter å si opp avtalen. Av ukjente årsaker fikk ikke klient sagt opp avtalen med Gul. Han fortsatte å motta fakturaer i 2016, 2017 og 2018 uten å betale disse. Etter at saken ble innstilt i forliksrådet i 2020, tok Gul saken for retten.

Retten var enig med vår klient i at en slik klausul om «automatisk fornyelse» på tolv måneder etter utløpet av den første perioden var både illojalt i et kontraktsforhold og heller ikke var gyldig. Dette på grunnlag av at kunden ikke vedtok vilkåret, når det bare fremgikk av standardvilkår sendt på SMS. Retten uttalte at «En så drastisk endring i avtaleforholdet som det var tale om – fra en tidsbegrenset avtale til en tidsubestemt avtale til vesentlig høyere pris må positivt vedtas av kunden.» 

Da retten mente at klienten i saken aldri aksepterte vilkåret, ble han frikjent. Han fikk i tillegg tilkjent kr. 35 000 i saksomkostninger av retten.

Dersom du har mottatt pengekrav for tjenester eller gjenstander du aldri har inngått avtale om å betale, ta kontakt med advokatfullmektig Anna Maria R. Hauge på amh@ebtas.no for å få juridisk bistand.