EBT bistår søsken i sak om erstatning for forsømmelser fra barnevernet

Advokat Rolf Larsen representerer to av i alt fem søsken som vokste opp med grov omsorgssvikt i Sola kommune på 1990-tallet.  

Klient opplyser at omsorgssvikten har medført skader og gitt alvorlige konsekvenser for dem i voksen alder.

Kommunen var kjent med problematikken i skadelidtes familie, og gjennomførte i 1994 en sakkyndig utredning som anbefalte omsorgsovertagelse innen kort tid dersom hjelpetiltak ikke fikk ønsket effekt. Sola kommune gjennomførte tross dette ikke omsorgsovertagelse og lot barna bli i hjemmet frem til 1998 før omsorgen til slutt ble overtatt.

Advokat Rolf Larsen ved advokatfirma EBT AS har nå fremsatt et krav overfor Sola på vegne av to av søsknene i familien. Så langt har dialogen med kommunen vært konstruktiv.

Solabladet har omtalt saken i denne artikkelen