Advokat/advokater til EBT Advokatfirma

Grunnet i et nærstående «generasjonsskifte» i EBT advokatfirma,  søker vi etter advokat/advokater med i utgangspunktet egen portefølje. Tilknytningsform etter nærmere avtale.

Henvendelse kan gjøres til advokat Erik Torall på mobil 90505324 eller et@ebtas.no.

Advokat/advokater til EBT Advokatfirma 1