Aksjeselskap mm.


Mange bedrifter kommer bort i forskjellige typer av selskapsrettslige problemstillinger. Advokater i EBT kan bistå i denne forbindelse. De kan bistå både ved aktuelle forhandlinger og i forkant av viktige avgjørelser, blant annet ved oppkjøp og salg av aksjer og aksjeselskap, ved inngåelse av aksjonæravtaler, ved utarbeidelse av forskjellige typer av samarbeidsavtaler ( Joint venture), utviklingsavtaler, kjøpsavtaler med mer. Det er som regel en stor fordel å få slik juridisk bistand på et så tidlig tidspunkt i prosessen som mulig. For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har selskapsrett som hovedarbeidsområde.

Finn Erik Torall

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 03
Mobil: 90 50 53 24
Epost: et@ebtas.no

Tlf: 51 89 96 02
Mobil: 90 87 37 93
Epost: kmb@ebtas.no

Kontakt