EBT medarbeidere


Advokatene i EBT er alle svært erfarne advokater som har gitt rådgivning og prosedert saker innen en rekke rettsområder. De har prosedert og fremmet saker i forliksrådet, tingretten lagmannsrett, Høyesterett, Arbeidsretten, Skjønnsretten, Rikslønnsnemnda, Fylkesnemnda for Sosiale saker, Kontrollkommisjonen, Tvistenemnda for arbeidstakeroppfinnelser, Konkurransetilsynet, Markedsrådet, Den Europeiske Menneskerettighets Domstol, Domeneklagenemnda, Pasientskadenemnda, Forsikringsklagenemnda med mer.

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00
Mobil: 91 39 24 23
Epost: be@ebtas.no

Tlf: 51 89 96 02
Mobil: 90 87 37 93
Epost: kmb@ebtas.no

Finn Erik Torall

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 03
Mobil: 90 50 53 24
Epost: et@ebtas.no

Arvid Berentsen

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 07
Mobil: 92 85 71 83
Epost: ab@ebtas.no

I permisjon
Mobil: 
93 62 33 61
Epost: 
ib@ebtas.no

Tlf: 51 89 96 04
Mobil: 
99 35 17 35
Epost: 
biw@ebtas.no

Magnus Aspøy

Advokatfullmektig

Tlf: 51 89 96 08
Mobil: 41 73 26 31
Epost: ma@ebtas.no

Monica Rønning

Kontorleder

Tlf: 51 89 96 00
Mobil: 90 68 69 97
Epost: mr@ebtas.no