maren skåden

Maren Skåden

Advokatfullmektig

Språk: Norsk, engelsk og spansk

Utdanning
2001: Interkulturell forståelse m/delstudium i Sør-Amerika fra Norsk Lærer Akademi
2008: Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen inkludert 1 års utveksling v/Universidad de Malaga
2008: Praktikantopphold på den norske ambassaden i Caracas

Arbeidserfaring
2009:
Trainee Innovasjon Norge i Madrid
2009-2021:  
Statsforvalteren i Rogaland
2021-:
Advokatfullmektig Advokatfirma Endresen Brygfjell Totall AS

Maren Skåden har lang erfaring innen offentligrettslige fag blant annet forvaltningsrett, kommunalrett og plan- og bygningsrett