Kjell M. Brygfjeld

Advokat (H)

Kontakt:
E-post: kmb@ebtas.no
Telefon kontor: +47 51 89 96 00
Mobil: +47 90 87 37 93

Språk: Engelsk, noe tysk og fransk

Utdanning
1976: Cand. jur. Universitetet i Oslo, spesialfag rettssosiologi
1982:
Advokatbevilling
1999:
Møterett for Høyesterett
2002:
DNA-autorisert megler

Arbeidserfaring
1977 – 1978: Avtjent førstegangstjeneste i Luftforsvaret
1978: Førstesekretær i Justisdepartmentet
1979 – 1987: Amanuensis i rettslære ved Høgskolen i Bodø
1980 – 1981: Dommerfullmektig ved Bodø Byfogdembete. Full fagkrets
1982 – 1987: Egen deltids advokatpraksis
1984 – 1985: Formann i kontrollkommisjonen ved Nordland Psykiatriske Sykehus
1987 – 1996: Advokat og i fire år leder i juridisk avdeling i oljeselskapet Elf Petroleum Norge AS
1997 – 2002: Egen advokatpraksis og partner i Advokatfirma Helle DA
2002 – 2010: Partner i ProJure Advokatfirma DA
2006- 2007: Rådgiver i Kabul, Afghanistan for norsk DU og JD
2010- : Advokat i Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS

Faglige oppdrag og verv m.v.:
Foreleser ved Universitetet i Stavanger
Sensor og oppgaveveileder ved Universitetene i Bergen og Oslo
Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for folkerett og statsforfatning
Medlem av Advokatforeningens internasjonale ressursgruppe
Div. styreverv i selskaper og organisasjoner
Medlem av Justisdepartementets ressursgruppe ”Styrkebrønnen”
Medlem i Menneskerettighetsutvalget oppnevnt av Den Norske Advokatforening
Voldgiftsdommer

Hovedarbeidsområder:
Arbeidsrett, offentlig rett, kontraktsrett, petroleumsrett, fast eiendom, offentlige anskaffelser.