Bent Endresen 1

Bent Endresen

Advokat (H)

Kontakt
E-post: be@ebtas.no
Telefon kontor: + 47 51 89 96 00
Mobil: +47 91 39 24 23

Språk: Engelsk og noe tysk

Utdanning
1982: Cand.jur fra Universitetet i Oslo, avhandling i fremmedrett.
Advokatbevilling 1986. En rekke etterutdanningskurs.

Arbeidserfaring
1983 – 1985: Juridisk saksbehandler, Fylkesskattesjefen i Sogn og Fjordane
1985: Juridisk saksbehandler i Statistisk sentralbyrå
1991: Møterett for Høyesterett
1986- 1993: Advokat hos advokat Håkon Helle
1993-2010: Egen advokatvirksomhet og med fast tilknytning til Safe
2010 – : Advokat i Advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS

Bent Endresen har prosedert flere saker for EFTA-domstolen og for ILOs klageorganer, samt fremmet flere klager overfor den Europeiske Menneskerettighets domstolen i Strasbourg under Den Europeiske Menneskerettighets Konvensjonen (EMK).

Verv
Innehatt verv i Den Norske Advokatforening lokalt og sentralt, bl.a. som medlem og leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg i perioden 1995 – 2005, og som medlem av lovutvalget for stats- og folkerett.