Arvid Berentsen

Advokat MNA

Kontakt:
Epost: ab@ebtas.no
Telefon kontor: +47 51 89 96 07
Mobil: + 47 92 85 71 83

Språk: Norsk, engelsk og noe tysk

Utdanning
1993: Journalistikk fra Høgskolesenteret i Rogaland
2014: Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
Fordypning i individuell arbeidsrett, kollektiv arbeidsrett, bevislære og menneskerettigheter.
Masteravhandling om arbeidstakeres ytringsfrihet.
2014: Påtalerett ved Universitetet i Bergen
2014: Skatterett ved Universitetet i Bergen En rekke kortere og lengre etterutdanningskurs innenfor journalistikk og juss.
2016-2018: Advokatfullmektig Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS
2018-: Advokat Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS

Arbeidserfaring
1992 – 1994: Journalist i Stavanger Aftenblad
1994 – 1996: Journalist i Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer
1996 – 1997: Vaktsjef i Troms Folkeblad
1997 – 2014: Journalist (herunder reporter, redigerer og frontsjef) i Stavanger Aftenblad
2015 – 2016: Juridisk saksbehandler i Forbrukerrådet