Anna Maria Ravnås Hauge

Anna Maria Ravnås Hauge

Advokatfullmektig

Kontakt
E-post: amh@ebtas.no
Telefon kontor : + 47 51 89 96 08
Mobil: + 47 41 00 76 41

Språk: Norsk, engelsk

Utdanning
2016-2020: Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring
2020-2021: Juridisk saksbehandler hos Gatejuristen Stavanger
2021- :
Advokatfullmektig hos Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS