EBTs advokater & medarbeidere


Advokatene i EBT er alle svært erfarne advokater og medarbeidere som har gitt rådgivning og prosedert saker innen en rekke rettsområder. De har prosedert og fremmet saker i forliksrådet, tingretten lagmannsrett, Høyesterett, Arbeidsretten, Skjønnsretten, Rikslønnsnemnda, Fylkesnemnda for Sosiale saker, Kontrollkommisjonen, Tvistenemnda for arbeidstakeroppfinnelser, Konkurransetilsynet, Markedsrådet, Den Europeiske Menneskerettighets Domstol, Domeneklagenemnda, Pasientskadenemnda, Forsikringsklagenemnda med mer.

Våre advokater & medarbeidere

maren skåden

Tlf: 51 89 96 00
Mobil: 41 52 52 95
Epost: ms@ebtas.no

anna maria ravnås hauge

Anna Maria Ravnås Hauge

Advokatfullmektig

Tlf:  51 89 96 00
Mobil: 41 00 76 41
Epost: amh@ebtas.no

Medarbeidere & advokater 1

Evon Wong

Advokatsekretær

Tlf: 51 89 96 00
Mobil: 97 73 99 55
Epost: ew@ebtas.no

Medarbeidere & advokater 2

Advokat

Tlf: + 47 51 89 96 00
Mobil: +47 91 39 24 23
E-post: be@ebtas.no

Medarbeidere & advokater 3

Advokat MNA

Tlf: + 47 51 89 96 00
Mobil: + 47 90 50 53 24
E-post: et@ebtas.no

Medarbeidere & advokater 4

Advokat

Tlf: +47 51 89 96 00
Mobil: +47 90 87 37 93
E-post: kmb@ebtas.no

maren skåden

Advokat

Tlf: 51 89 96 00
Mobil: 41 52 52 95
Epost: ms@ebtas.no