Fill out my online form.

Utlendingssaker

Utlendingslovgivningen regulerer blant annet utlendingers adgang til riket, og også om utvisning av utlending. Politiet, Utlendingsdirektoratet og UNE (Utlendingsnemnda) er de som forvalter lovgivningen i forhold til utlendinger. Som utlending er det ikke lett å sette seg inn i alle de regler som gjelder for adgangen og opphold i Norge. Det er da viktig å ha god bistand av advokat som kan ivareta dine rettigheter. Du skal da vite at advokater i EBT har meget omfattende, og høy kompetanse på utlendingers rettigheter i Norge, og internasjonalt jf her rettigheter de har etter den Europeiske Menneskerettighets Konvensjonen ( EMK). Advokater i EBT har ivaretatt utlendingers rettigheter overfor de nevnte utlendings instanser og også i den Europeiske Menneskerettighets Domstolen. For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med Bent Endresen (be@ebtas.no), Bjørn Inge Waage (biw@ebtas.no) eller Arvid Berentsen (ab@ebtas.no).

Skillelinje
Bent Endresen

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00

Mobil: 91 39 24 23

Epost: be@ebtas.no

Bjørn Inge Waage

Bjørn Inge Waage

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 04

Mobil: 99 35 17 35

Epost: biw@ebtas.no

Arvid Berentsen

Arvid Berentsen

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 07

Mobil: 92 85 71 83

Epost: ab@ebtas.no

Ingvild Bjørheim

Ingvild Bjørheim

Advokatfullmektig

Tlf: 51 89 96 12

Mobil: 93 62 33 61

Epost: ib@ebtas.no